ఆదివారం అత్యంత శక్తి వంతమైన రోజు

 


హైదరాబాద్ జూన్ 8 (globelmedianews.com)
సృష్టికి ఆద్యం ఆదివారం. దీనికి తోడు సూర్యుణ్ణి ప్రత్యక్ష భగవానుడు అంటారు. ప్రస్తుతం మనం ఏవిషయాన్నైనా అన్వేషించాలంటే సూర్యుని నుంచే ప్రారంభమవుతుంది చివరకు సూర్యునితోనే అంతమవుతుంది...
* సైన్స్ ప్రకారం చూసినా కూడా అన్ని గ్రహాలు సూర్యుడి చుట్టే తిరుగుతున్నాయి. అంటే ఈ విశ్వంలో జీవించే ప్రతీ ప్రాణీ ప్రత్యక్షంగా సూర్యునిపై ఆధారపడిందన్నది సుస్పష్టం. వారంలోని ఇతర రోజుల్లో మాంసాహారం తిన్నా ఇంత తప్పులేదు కానీ...ఒక్క ఆదివారం మాత్రం మాంసాహారం తినకండి...
*ఆదివారం మాంసాహారం తిన్నవారు శక్తి హీనులవుతారని...మన వేదాల్లో ఉంది. ఉదాహరణకి ఈ రోజు నుంచి మీరు ఆదివారాన్ని గమనించండి. ఆరోజున మిగిలిన రోజుల్లో లేని ఒక శక్తి ఉంటుంది. ఈ శక్తిని మన శరీరంలోకి ఆహ్వానించేంత చైతన్యం మనలో ఉండాలి. అందుకే ఆదివారం రోజున మాంసాహారాన్ని త్యజించిన వారు విజేతలు అవడం ఖాయం. దానికి తోడు ఆ సూర్యభగవానుడు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తారు...


ఆదివారం అత్యంత శక్తి వంతమైన రోజు
* మన దేశానికి బ్రిటీష్ వారు వచ్చినపుడు భారతీయుల్లో ఉన్న మేధోశక్తికి...సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి అబ్బురపడ్డారు. ఎందుకు భారతీయులు ఉత్తేజంగా... ఉల్లాసంగా.. సిరిసంపదలతో తులతూగుతున్నారో అన్వేషించారు. చివరకు ఆదివారం నాడు మన పూర్వీకులు అవలంబిస్తున్న నియమాలే అందుకు కారణమని తెలుసుకున్నారు...
*భారతీయుల్ని ఇలాగే వదిలేస్తే ప్రపంచాన్ని జయించగలరని అనుమానం ఇంగ్లీషువాళ్లల్లో కలిగింది. ఎలాగైనా సరే భారతీయుల్ని శక్తిహీనుల్ని చేయాలని భావించారు. దీంతో ఆదివారం రోజుని సెలవుదినంగా ప్రకటించడంతో పాటు ఆరోజున మద్యం మాంసంతో పాటు నియమాలు పాటించకుండా మానేసేలా చేశారు...
*ప్రపంచంలోని చాలా భాగాన్ని ఇంగ్లీషువారే పాలించడంతో ఆనాటి నుంచి ఆదివారం సెలవు దినంగా వారు ప్రకటించారు. కానీ తాము మాత్రం ఆదివారం నాడు ఖచ్చితంగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేలా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. ఆరోజున కచ్చితంగా తమ ప్రార్ధనాస్ధలాలకి రావాలనే నియమాన్ని పెట్టు కున్నారు...
*ఇలా మన ఆచారానికి మత రంగు అద్దుకుని ఆదివారం నాటి శక్తిని క్రిష్టియన్స్ పొందుతున్నారు. కానీ నాటి నుంచి మనం మాత్రం ఆదివారం 'మందు ముక్క' అంటూ తమ తరతరాల ఆచారాన్ని పక్కదోవ పట్టించుకున్నాము...
*కాబట్టి ఇప్పటికన్నా ఆదివారం నాటి శక్తిని మనం గుర్తించాలి. ఆదివారం రోజున మన చేతనైన నియమాలు పాటించాలి, మన భవిష్యత్ తరముల కొరకు - మన పిల్లలు అందరూ పాటించేలా చేయాలి 

No comments:
Write comments